1. Dây chuyền gia công các sản phẩm kim loại tấm


2. Dây chuyền sơn tĩnh điện

3. Dây chuyền sản xuất – lắp ráp máy ổn áp

4. Dây chuyền sản xuất – lắp ráp tủ đông

5. Dây chuyền sản xuất – lắp ráp bình nước nóng