- CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VIET STANDA

- Địa chỉ: Lô 30, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam

- Số điện thoại: (+84)-0368187816

- Email: nguyenthanhhhtb@standa.com.vn

- Website: https://standa.com.vn/