- CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU CHUẨN VIỆT

- Địa chỉ: KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

- Số điện thoại: 02437876230/ Hotline: 0368187816

- Email: vietstanda@gmail.com/ Info@standa.com.vn

- Website: https://standa.com.vn/